Stoppen met roken

Stoppen met roken

Wilt u graag stoppen met roken? De behandeling voor het stoppen met roken pakt de verslaving zowel op fysiek als op mentaal niveau aan. Op fysiek niveau helpt de behandeling bij het omgaan met ontwenningsverschijnselen, en op mentaal niveau heeft het een kalmerende werking. Deze behandeling maakt het makkelijker om te stoppen met roken en de kans dat u weer begint neemt aanzienlijk af.

 

Acupunctuur helpt bij stoppen met roken

Roken is een gewoonte die vaak om sociale redenen op jonge leeftijd ontstaat. Na verloop van tijd kan deze gewoonte door de invloed van dagelijkse stress een verslaving worden. Het is dan vaak moeilijk om te stoppen met roken.

De behandeling voor het stoppen met roken pakt de verslaving zowel op fysiek als op mentaal niveau aan. Op fysiek niveau helpt de behandeling bij het omgaan met ontwenningsverschijnselen. Op mentaal niveau heeft de acupunctuur-behandeling een kalmerende werking.

Acupunctuur maakt het makkelijker om te stoppen met roken en de kans dat u weer begint neemt aanzienlijk af.

Het verslavende effect van roken

Wikipedia:

Rookverslaving is de verslaving aan het roken van tabak, en wordt veroorzaakt door de zeer verslavende stof nicotine en de daaraan gekoppelde geestelijke verslaving. Enkele sigaretten kunnen al verslavend zijn. 50% van de beginnende jonge rokers vertoont binnen twee maanden verslavingsgedrag.[3] Jaarlijks sterven steeds meer mensen aan de gevolgen van hun jarenlange rookverslaving,[4] de verwachting was in 2008 dat het aantal in de komende jaren nog verder zou stijgen, door de toename van de rook gerelateerde sterfte in de arme landen en ondanks een relatief geringe afname in de rijkere landen.

Aan commercieel verkrijgbare tabak worden smaakstoffen toegevoegd zoals cacao, menthol, drop en suiker, om de smaak te veranderen maar die bij verbranding de negatieve effecten van rookverslaving verder vergroten door onder meer het hogere gehalte aan de carcinogene formaldehyde die vrijkomt. Dit soort feiten, evenals de feiten omtrent de schadelijke bijwerkingen van roken, worden door de tabaksindustrie niettemin al jaren gebagatelliseerd of ontkend. Artsen raden het gebruik van tabaksproducten sterk af. In veel landen zijn gezondheidswaarschuwingen op de verpakking verplicht. In Nederland bestaat sinds 1990 de Tabakswet. Sindsdien worden de regels steeds verder aangescherpt om het roken te ontmoedigen, naast het gedeeltelijke rookverbod in de horeca van 1 juli 2008.

Deze fytotherapie producten gebruik ik als ‘stand alone’. Ik pas het ook toe in combinatie met acupunctuur.

Meer over fytotherapie >

Maak gebruik van het gratis 15 minuten consult om uw specifieke vragen te bespreken!  

De consulten zijn in Engels of in Italiaans

Mariken
...super relaxed. Alleen schoenen uitdoen!
Caroline
I loved the light touch. Extremely relaxing. Afterwards I slept like a baby.
Mariken
...super snel en effectief. Alleen schoenen uitdoen!
Caroline
I loved the light touch. Extremely relaxing. Afterwards I slept like a baby.

Heeft u een andere klacht? Boek online een gratis intake gesprek om het te bespreken

Whatsapp